Onze voorwaarden

Wanneer jij je hebt aangemeld voor een cursus, workshop(serie), evenement en/of privéles bij school voor Argentijnse tango Tango Alegría, ontvang je van ons per e-mail een bevestiging en een factuur. Met deze bevestiging is jouw inschrijving definitief en verplicht jij je tot het betalen van het volledig verschuldigde lesbedrag.

Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen maar al wel aan één of meerdere lessen hebben deelgenomen, dan is jouw deelname definitief en ben je verplicht tot het betalen van het volledige lesgeld.


Na jouw aanmelding heb je 3 dagen bedenktijd*. Binnen deze periode kun je kosteloos annuleren. Daarna gelden de volgende voorwaarden:

  • annuleren tot 15 dagen voor de start van de activiteit, verplicht je tot het betalen van 50% van het verschuldigde bedrag van de desbetreffende activiteit.

  • annuleren binnen 15 dagen voor de start van de activiteit, waarvoor jij je aangemeld hebt, verplicht je tot het betalen van 75% van het verschuldigde bedrag van de desbetreffende activiteit.

  • annuleren binnen 8 dagen voor de start van de activiteit, waarvoor jij je hebt aangemeld, verplicht je tot het betalen van het volledige bedrag van de desbetreffende activiteit.

Aanmelden zonder danspartner

Door het samenbrengen van de (potentiële) cursisten, die na aanmelding op de wachtlijst staan, maken wij het voor ieder mogelijk deel te nemen aan een cursus of een ander door ons georganiseerd evenement. Wij brengen de aangemelde cursisten echter pas samen na het betalen van het cursus- dan wel lesgeld. Is er onverhoopt geen danspartner voor je beschikbaar, waardoor je niet aan de cursus kunt deelnemen, dan vindt er restitutie van het lesgeld plaats, minus de waarde van het aantal genoten lessen.


Er vindt géén restitutie van het cursusgeld plaats nadat wij onze inspanning voor het vinden van een danspartner hebben geleverd, er wel een danspartner beschikbaar is en je zelf besluit de cursus niet met deze danspartner te volgen. Wel kun je gebruik maken van onderstaande regeling.

In geval van veelvuldig verzuim door onvoorziene omstandigheden, langdurige ziekte, e.d. vindt er géén restitutie plaats van het lesgeld. Wel geven we je de gelegenheid om de cursus eventueel op een later moment alsnog te volgen** of de lessen door iemand anders over te laten nemen***.


* mits de aanmelding minimaal 18 dagen voor aanvang van het desbetreffende evenement heeft plaatsgevonden. Bij aanmelding binnen de termijn van 15 dagen voor aanvang van de activiteit gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden.

** het bedrag gelijk aan de niet-genoten lessen wordt in mindering gebracht op de factuur van de volgende cursusperiode. Het aantal niet genoten lessen wordt berekend vanaf de datum, waarop aangegeven is de cursus niet verder te kunnen vervolgen.


*** de persoon die jouw lessen resp. cursus overneemt, dien je zelf aan te dragen.


De inhoud van deze website en flyers is onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele schrijffouten. Wij behouden ons het recht voor een cursus, workshop, weekend of evenement te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

 

06-11626940

Mimosastraat 1a, 8013 SB, Zwolle, Overijssel, Nederland

©2019 by Tango Alegría.